COVID-19 Bilimsel Araştırmaları yapacak olan araştırmacılar;

T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığının  28.04.2020 tarih ve 105570 sayılı yazısı ilgili linkte yer almaktadır.

http://etikkurul.gantep.edu.tr/upload/files/COVID-19%20Bilimsel%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rma%20De%C4%9Ferlendirme%20Komisyonu(1).pdf

 

COVİD-19 İmmün (konvelesan) Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi linki aşağıda yer almaktadır.

http://etikkurul.gantep.edu.tr/upload/files/COV%C4%B0D-19%20%C4%B0MM%C3%9CN%20PLAZMA%20TEDAR%C4%B0K%20VE%20KULLANIM%20REHBER%C4%B0.pdf

Önemi ve gereği rica olunur