Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna teslim edilecek dosyaların  aşağıdaki evrak sırasına göre şeffaf kapaklı mavi klasörlerde ve  açıklama kısmına dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir. 

SIRA

DÖKÜMANLAR

AÇIKLAMA

 

İNDEKS

 

1

ÜST YAZI

 

Bölüm başkanı adına yazılmış ve bölüm başkanı tarafından imzalanmış dilekçe

2

ÖNBİLGİ FORMU

Araştırmanın Niteliği

Araştırma süresi

Merkez Sayısı

Eksiksiz doldurulmalı

 

3

MÜDEHALESİZ İLAÇ DIŞI ETİK KURUL BAŞVURU FORMU

 

En arka sayfası “Etik Kurula müracaat eden kişi…“ sorumlu araştırmacı tarafından doldurulup imzalanacak.

 

 

 

4

ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

 

Detaylı bir şekilde çalışma anlatılacak protokolun her sayfası tüm araştırmacılar ve sorumlu araştırmacılar tarafından imzalanacaktır.

5

EKLER(ANKET V.S)

 

 

Çalışmada kullanılacak form, anket, takip çizelgesi varsa eklenecek

6

BÜTÇE FORMU

 

Sorumlu araştırmacının imzası ve her sayfada parafı olmalıdır

 

 

7

ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME FORMU

Bu formda dikkat edilmesi istenen bölüm başkanının da adı ,soyadı ve imzası bulunacak(sorumlu ve yardımcı araştırmacılarla birlikte)

8

SORUMLULUK PAYLAŞIM BELĞESİ

Sorumlu ve yardımcı bütün araştırmacıların adı ve imzası olacak

9

İKU ve İLU BELGELERİ

 

10

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU

Açık sade bir dil ile yazılacak

11

ARŞİV MATERYAL KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

 

 

 

12

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

 

 

 

Her sayfası sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar tarafından imzalanacak

13

ÖZGEÇMİŞLER

 

 

 

Sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar kendi cv lerini doldurup her sayfasına paraf ya da imza atacaklar.

14

Yayınlar

 

 

Çalışmanızı destekleyen en az üç adet yayın dosyaya eklenecek

15

CD KOPİ

Oluşturduğunuz formları cd’ye aktararak dosyaya ekleyeceksiniz.