Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  15 günde bir toplanmaktadır. Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna teslim edilecek dosyaların  aşağıdaki evrak sırasına göre şeffaf kapaklı mavi klasörlerde ve  açıklama kısmına dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.

SIRA

DÖKÜMANLAR

AÇIKLAMA

 

İNDEKS

 

1

ÜST YAZI

Bölüm başkanı adına yazılmış ve bölüm başkanı tarafından imzalanmış bir dilekçe olacaktır.

2

ÖNBİLGİ FORMU

Araştırmanın Niteliği, Araştırma süresi,Merkez Sayısı, Araştırma Alanı Eksiksiz doldurulmalıdır.

 

3

MÜDEHALESİZ İLAÇ DIŞI ETİK KURUL BAŞVURU FORMU

En arka sayfası “Etik Kurula müracaat eden kişi…kısmı“ sorumlu araştırmacı tarafından doldurulup imzalanacaktır. Çalışmaya katılan araştırmacıların imzası da “E” sekmesinde yer alacaktır.

4

ÇALIŞMA PROTOKOLÜ

 

Detaylı bir şekilde çalışma anlatılacak protokolun her sayfası tüm araştırmacılar ve sorumlu araştırmacı tarafından imzalanacaktır.

5

EKLER(ANKET V.S)

 

 

Çalışmada kullanılacak form, anket, takip çizelgesi varsa eklenecektir.

6

BÜTÇE FORMU

 

Sorumlu araştırmacının imzası ve her sayfada parafı olmalıdır.

7

ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME FORMU

Bu formda bölüm başkanının da adı ,soyadı ve imzasının bulunması gerekmektedir. (sorumlu ve yardımcı araştırmacılarla birlikte)

8

SORUMLULUK PAYLAŞIM BELĞESİ

Sorumlu ve yardımcı bütün araştırmacıların adı ve imzası olmalıdır.

9

İKU ve İLU BELGELERİ

 

10

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

Açık ve sade bir dil ile yazılmalıdır.

11

ARŞİV MATERYAL KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

 

12

HELSİNKİ BİLDİRGESİ

 

 

 

Her sayfası sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır.

13

ÖZGEÇMİŞLER

 

 

 

Sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar kendi özgeçmişlerini doldurup her sayfasına paraf ya da imza atmalıdır.

14

Yayınlar

 

 

Çalışmanızı destekleyen en az üç adet yayın dosyaya eklenmelidir.

15

CD KOPİ

Oluşturduğunuz formlar CD’ye aktarılarak dosyaya eklenmelidir.

16

İlaç Dışı Girişimsel Olmayan Araştırmalar İçin Sekreter Kontrol Listesi

Dosyaya eklenmelidir.