ETİK KURUL BAŞVURU ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP ADRESİ VE NUMARASI:

 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı Halk Bankası Uydu Şube nezdindeki  "TR74 0001 2001 3380 0080 0000 05" nolu hesaba  “Etik Kurul Gider Katkı Payı” adı altında yatırılması gerekmektedir. Etik Kurul gider katkı payının yatırıldığına dair dekontun Saymanlığın 0342 3605359 no’lu faksına gönderilmesi  ayrıca,  söz konusu dekontun başvuru dosyasına da eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru Ücretlerine https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar    linkinden ulaşılabilir.