Duyurular

Tatil nedeniyle 11 Eylül 2017 tarihine kadar toplantılarımız gerçekleştirilmeyecektir.

Etik Kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurular toplantı gündemine alınabilecektir.

Gaziantep Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından değerlendirilmesi planlanan, sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde yapılacak araştırmaların listesi aşağıda verilmiştir

 

A. Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV klinik ilaç araştırmaları

B. Tüm Gözlemsel çalışmalar

C. Yeni tıbbi cihazlarla yapılan araştırmalar

D. İlaç dışı “girişimsel” klinik araştırmalar

1- Endüstriyel olan/olmayan ileri tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar

2- İleri tedavi edici tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar

3- Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerle yapılan araştırmalar

4- Kozmetik hammadde veya ürünleri dahil insanlarda denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm    madde ve ürünlerle yapılacak klinik araştırmalar

5- İnsanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırmaları

6- Organ ve doku nakli ile ilgili araştırmalar

7- Gen tedavisi klinik araştırmaları

8- Cerrahi araştırmalar

 

E. İlaç dışı “girişimsel olmayan” araştırmalar

1- Anket çalışmaları

2- Dosya ve görüntü kayıtları kullanılarak yapılan retrospektif arşiv taramaları

3- Kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar

4- Hücre ve doku kültürü çalışmaları

5- Tanımlamaya yönelik genetik materyalle yapılacak araştırmalar

6- Polimorfizm çalışmaları

7- Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar

8- Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,

9- Beslenme ve egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar

10- Antropometrik ölçümlere dayanan araştırmalar

11- Yaşam kalitesi ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirildiği araştırmalar

Tüm Hakları Saklıdır - 2015                                                                                                             Bu Site, Muzaffer Karataş Tarafından Tasarlanmıştır.