Prospektif çalışmalarda araştırma konusu ile ilgili ödemelerin, araştırma boyunca yapılacak olan eş zamanlı muayene, tetkik, tedavi ve kurtarma tedavilerinin gönüllü ve SGK tarafından ödenmeyeceği / ödettirilemeyeceği  T.C. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar  Etik Kurulu tarafından ifade edilmiştir.

Prospektif çalışmalarda dikkate alınması önemle rica olunur.