ETİK KURULDAN SORUMLU KİŞİ

Adı/Soyadı:   N.Mehtap KÜÇÜKGÖZ

İletişim:        etikkurul@gantep.edu.tr