Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun 04.07.2018 tarihli toplantısında aldığı karar gereği;  Çalışma Protokolünün her sayfasının  tüm araştırmacılar ve sorumlu araştırmacı tarafından imzalanması gerekmektedir.